top of page

Välkommen till Kängsta Naturbruk

Ett familjeföretag som startade 2018 av Birgitta och Henrik.

Gården som vi bor på och driver idag är en gård med 6 generationer bakåt på Henriks sida. Där har det alltid funnits några betesdjur på markerna. Henrik har skött växtodlingen sen 1997. 

Efterfrågan på just hållbara produkter såsom honung, naturbeteskött och lokalproducerade livsmedel resulterade i att vi startade upp verksamheten på vår gård 2018.

Vi arbetar aktivt för att ha ett biologiskt kretslopp genom att återföra de näringsämnen som vi har tagit bort i samband med skörd. 

På gården finns solceller och snart är vi självförsörjande på el. I våran blandskog får vi energi till uppvärmning av våra hus.

Växtodling (såsom raps, spannmål och vall) honung, naturbeteskött samt  en nystartad gårdsbutik 2022 är grunden i företaget. 

bottom of page