top of page

Välkommen till Kängsta Naturbruk

Ett familjeföretag som startade 2018 av Birgitta och Henrik.

Gården som vi bor på och driver idag är en gård med 6 generationer bakåt på Henriks sida. Där har det alltid funnits några betesdjur på markerna. Henrik har skött växtodlingen sen 1997. Idag brukar vi 300 hk skog och mark.

Efterfrågan på just hållbara produkter såsom honung, naturbeteskött och lokalproducerade livsmedel resulterade i att vi startade upp vår verksamhet på vår gård 2018. Växtodling såsom raps, spannmål och vall, nötköttsproduktion, biodling och gårdsbutik som vi öppnade 2022 är grunden i företaget.

Vi arbetar aktivt för att ha ett biologiskt kretslopp genom att återföra de näringsämnen som vi har tagit bort i samband med skörd. 

På gården finns solceller uppsatta 2023 på en av maskinhallarna och vi är nu självförsörjande på el. I våran blandskog får vi energi till uppvärmning av våra hus. 2023 blev vårt lösdriftsstall klart för att kunna hålla 100 ungdjur.

 

Holmvretensgård.jpg
bottom of page