Start.webp

Välkommen till Kängsta Naturbruk

Ett familjeföretag som startade 2018.

Vi ville fokusera på ett hållbart och miljömedvetet jordbruk.

Då vi såg en efterfrågan på just hållbara produkter såsom honung, naturbeteskött och grönsaker startade vi upp verksamheten på vår gård.

Gården som vi driver idag är en gård med 6 generationer bakåt på Henriks sida. Där har det alltid funnits några betesdjur på markerna. Henrik har skött växtodlingen sen 1997. 

Vallodling, honung och naturbetesdjur är grunden i företaget. 

Vi arbetar aktivt för att ha ett biologiskt kretslopp genom att återföra de näringsämnen som vi har tagit bort i samband med skörd. Vi har solceller, självhushållning, egen blandskog där vi gör varliga uttag för virke och ved. Då samspelar vi med våra viltrika marker. 

Vi har återplanterat tall där granbarksborrarna har angripit granarna. I snitt planterar vi 2,7 träd för ett som är avverkat.