untitled-12.JPG

Om oss

Kängsta Naturbruk är ett familjeföretag som startade 2018. Vi ville fokusera på ett hållbart och miljömedvetet jordbruk.

Då vi såg en efterfrågan på just hållbara produkter såsom honung, naturbeteskött, öppna landskap samt 

Gården som vi driver idag är en gård med 6 generationer bakåt. Där det alltid funnits några betesdjur på markerna.

 

Vallodling och naturbetesdjur är grunden i företaget. 
Bolaget drivs av familjen Carlsson.

Vi arbetar aktivt för att ha ett biologiskt kretslopp genom att återföra de näringsämnen som vi har tagit bort i samband med skörd. Vi har solceller, självhushållning och hållbarhet som motto.