Slaktare med nötkött

Kött

För att bibehålla våra vackra naturbeten på gården har vi skaffat oss köttdjur. Att dela beten mellan olika djurslag kor, får och hästar gör att betena bevaras mycket fint.

Vi tror att om vi bibehåller vårt kulturlanskap och samtidigt kan förse de som bor i närheten av gården med högkvalitativt kött får vi dubbelt utbyte av produktionen. 

Vi säljer köttet från djuren direkt från gården. Allt packas i köttlådor. 

Vi har byggt ut köttdjursstallet för att få egna kalvar. Detta gör vi med hjälp av EUs företagsstöd. 

10 kg 1650:- och 20 kg 3250:-