untitled-4.JPG

Honung

Vi har 11 st topplistkupor just nu. 2023 hoppas vi att det är 20 samhällen som hjälps åt att polinera våra marker.

Vill man hyra en bikupa hör av er.

Vi Startade med biodling 2018 för mångfalden, mervärdet, Skördarna och odlingarnas skull. samt för hållbarheten i vår natur.