untitled-4.JPG

Honung

Vi har 8 st topplistkupor just nu som pollinerar våra åkrar och odlingar. Men ska utöka till 20 som mest. Vill man hyra en bikupa hör av er.

Vi Startade med biodling 2018 för mångfalden, mervärdet, Skördarna och odlingarnas skull. samt för hållbarheten i vår natur..

Vi kommer att börja sälja honung våren 2022 igen.

Hör av er vid intresse på vår mail.