untitled-4.JPG

Honung

Vi har 5 st topplistkupor just nu som pollinerar våra åkrar och odlingar.

Vi Startade för två år sen med biodling för mångfalden, mervärdet, Skördarna och odlingarnas skull. samt för hållbarheten i vår natur..

Vi kommer att börja sälja honung sommaren 2021.

Hör av er vid intresse på vår mail.