Aktuellt

Vill du som privatperson eller företag stärka er hållbarhetsprofil så kan ni bli bivärdar genom att hyra av oss. Hör av er för upplägg.

2021 utökar vi med 5 bikupor till.

Ni kan boka våra köttlådor på

info@k-naturbruk.se

10 kg och 20 kg. Vi kommer slakta innan sommaren.

Vi finns på facebook kängsta naturbruk samt instagram kangstanaturbruk. 

Vi har kylsläp för uthyrning. Hämtning och lämning på situna byväg 10. Vi intresse maila.

kylsläp.jpg